Selv om Haugaland Kunstverk har stort sett klart seg selv i den daglige økonomien, har vi gjennom årene hatt god støtte fra våre samarbeidspartnere lokalt og nasjonalt. For å få på plass et nytt signalbygg som kan gi tilbake enda mer til lokalsamfunnet og til fremtidige generasjoner, trenger vi flere gode støttespillere de neste årene.


Om oss: Haugaland Kunstverk har som formål å tilrettelegge for drift av flerbruksbygg for kunst og kultur på Haugalandet. Gjennom driften av kulturhusene skal kunstnere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, film, kunsthåndverk, litteratur, musikk og teater.

Det er et mål at kulturhuset skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer og til nye og integrerte uttrykksformer.

For å realisere dette, skal vi skaffe til veie og innrede lokaler egnet til formålet, stille disse lokalene til rådighet for brukergruppene gjennom langsiktige leieavtaler og påse at lokalene brukes i samsvar med formålet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *