Bergen Kjøtt

Bergen Kjøtt er et nytt hus for kunst- og kulturproduksjon i Bergen. Huset er drevet av musikere og kunstnere.

I en fire etasjer høyt hus med totalt 2000 kvm holder omtrent 150 kunstnere og musikere til. Bergen Kjøtt AS hold til her før og lokalene er nå bygget om til å romme utstillinger, konserter og har plass til omtrent 1000 publikummere. En kafe og bar blir også etablert snart i dette spennende senteret. Initiativtaker og primusmotor for prosjektet er Annine Birkeland. Hun driver prosjektet gjennom Bergen Contemporary Art Project (BCAP).

Bergen Kjøtt ble etablert for å skape en alternativ arena for profesjonelle kunstnere og musikere i Bergen. En arbeidsplass, en treffplass og ikke minst en publikumsarena. Hovedmålet er en profesjonalitet, deling av kunnskap og internasjonalisering.

Til nå har det blitt etablert musikkstudio, øvingslokaler (hvor for øvrig Karmøybandet Syntax Terrorkester holder til), Never or Now festivalen.

Bergen Kjøtt fremstår som en spennende ny arena som vi kan ta lærdom av her i Haugesund med tanke på våre planer for Haugesund sentrum og etablering av en kunst- og kulturarbeidsplass.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *