Haugaland KunstVerk er en arbeidsplass for mange innen den kreative bransjen. Vi ønsker også å være en naturlig treffplass for andre som jobber og interesserer seg innen denne bransjen. Vi prøver derfor å tilby samt bygge nettverk på Haugalandet for f.eks. tegning, musikk og litteratur.

Hos oss kan du derfor finne følgende tilbud:

  • > Akttegning hver onsdag
  • > Kunstsuppe etter vernissasjer
  • > Konserterter i ny og ne
  • > Samling for elektronisk musikk
  • > Krunsj – kreative lunsjmøter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *