Hver onsdag er det akttegning på Haugaland KunstVerk mellom klokken 18:00 og 21:00. Akttegningen er arrangert av Erlend Briggar Larsen og det er åpent for alle, både profesjonelle billedkunstnere og amatører.

Å tegne akt er svært god trening for å bli bedre til å tegne – samt å vedlikeholde sine egenskaper. Det å tegne en modell som står forran en i rommet er noe helt annet enn å tegne etter et bilde og gir deg som tegner en erfaring som du ikke kan hente fra andre plasser.

Vi har avtaler med mange modeller og det er stort sett modell hver onsdag.

Ta kontakt med Erlend på epost eller følg akttegningsgruppen på Facebook.

Det koster kr. 150,- for en gang, eller kr. 600,- for 6 ganger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *