Kompani Haugesund

Kompani Haugesund ble opprettet 9.januar 2011 og er et prosjektbasert dansekompani med tilhørighet til Haugalandet. Kompaniet består av over 20 profesjonelle dansekunstnere med tilhørighet til Haugesund og omegn.

Kompani Haugesund skal samle kreative krefter for å løfte dansen i distriktet. Kompaniet ønsker å bidra til et mer variert og nyskapende kulturliv. Vi skal legge til rette for synliggjøring av den profesjonelle dansekunsten, og skape rom for møter med publikum gjennom workshops, forestillinger og debatter relatert til dansekunst.

Kompaniet ønsker å legge til rette for brobygging mellom ulike kunst- og kulturarbeidere, og kultur- og næringsliv. For å stimulere til samarbeid, men også for å dele informasjon og erfaringer, og kunne bygge opp et bredere kunsttilbud på Haugalandet.

De vil vise Haugalandet at dans er en kunstform og en type underholdning som kan vises når som helst, hvor som helst. De er nyskapende og uredde i deres arbeid.

Les mer om Kompani Haugesund på deres nettsider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *