Haugaland KunstVerk er et kunst- og kulturhus midt i Haugesund sentrum. Vi er en arbeidsplass for billedkunstnere, musikere, grafikere, dansere, filmklubb, skribenter, designere og filosofer. For å nevne noen. Vi startet vårt arbeid i 2006 og er drevet i all hovedsak med egne midler.

<div class=“fb-page” data-href=“https://www.facebook.com/Haugalandkunstverk/” data-tabs=“timeline” data-width=“” data-height=“” data-small-header=“false” data-adapt-container-width=“true” data-hide-cover=“true” data-show-facepile=“true”><blockquote cite=“https://www.facebook.com/Haugalandkunstverk/” class=“fb-xfbml-parse-ignore”><a href=“https://www.facebook.com/Haugalandkunstverk/”>Haugaland KunstVerk</a></blockquote></div>


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *