Vår foreløpige kortversjonshistorie

  • 2006: Anne-Kjersti Hermanrud, Stein-Magnus Opedal, Alf Magne Wold, Ruth Synnøve Hausken og Simon Næsse møtes gjennom Vidar Vorraa og Haugaland Vekst. Her begynner de å jobbe med planer om UNA kunstsenter som er initiert av Irina Solheim og Marina Kotikova.
  • 2007: Prosjektet begynner å ta egen form. Første møte med kunstnere i Haugesund avholdes og vi ser for første gang på et bygg, gamle meieriet i Haugesund sentrum.
  • 2008: Hermanrud og Opedal flytter inn i «Sandvoldbygget» ved gamle brannstasjonen. Vi prøver å få på plass en leieavtale og økonomi for å flytte inn i dette bygget.
  • 2009: Hermanrud, Wold og Næsse undertegner leiekontrakt med Haugesund Sanitetsforening om leie av Wergelandsgate 19 for 5 år, og opsjon på 10 år totalt. Juli 2009 flytter kunstnere inn i det som tidligere har vært et sykehotell.
  • 2010: Haugaland KunstVerk blir etablert som en organisasjon. Huset er fylt opp med leietakere. Første store utstilling med leietakerne samlet blir holdt i Stavanger. «Inngang: 10». Vi blir tilbudt å leie et gamlehjem på Torvastad, Karmøy. Dette prosjektet blir skrinlagt av hensyn til risiko med å spre oss ut over flere bygg.
  • 2011: Haugaland KunstVerk begynner å jobbe for et enda større bygg, et stort kunst- og kulturhus midt i Haugesund sentrum. Breidablik blir lansert som et mulig bygg i et møte med politisk ledelse for Haugesund kommune. Vi utarbeider en foreløpig mulighetsanalyse om Breidablik som blir lansert i lokalpressen.
  • 2012: Haugaland KunstVerk får støtte til å leie inn en konsulent på en fast basis for å jobbe for etablering av senteret – fortsettelse følger

    << så langt er vi kommet – kort fortalt >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *