Vil du endre Haugesund?

Nå er tiden kommet – hvem er pionerene som skal endre Haugesund?

Romplanen for Brannstasjonen ferdig. Oppussingen er godt igang. HKV kommer derfor til å starte signeringen av intensjonsavtaler med de som vil leie studio på den nye brannstasjonen fra 1. mars. Fra i dag av oppfordres alle som vil være med om å ta kontakt. Det er ikke huset som forandrer Haugesund, men folkene i brannstasjonen. Huset kommer til å inneholde et rom for scenekunst, små og store atelieer. Det kommer også til å inneholde verksteder, prosjektrom, galleri og sannsynligvis et spisested med mulighet for konserter, utstillinger, arrangement og annet knask.

Vi er overbevist om at det miljøet kommer til å gå inn i historien som de som satte i gang et stort og viktig steg for byen.

Det blir et enormt løft for HKV, men vi gleder oss til å sette i gang!

Alle interesserte kan ta kontant på epost til oss (brannstasjonen(a)hkv.no) – så vil de bli inkludert i den videre prosessen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *